Mélykút
Mélykút
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Mélykút hírei
 
Korrepetálás online

Korrepetálás 

 
Naptár
2021. Január
HKSCPSV
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
<<   >>
 
Itt megrendelheted
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
Innen levelezhetsz
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Szálláshely

A Zöldfa Vendégház 

6449 Mélykút, Zöldfa u. 24.
 

Telefon: +36 70 313 2929

Zöldfa vendégház

 

Más szálláshelyek Bácsalmáson (11km) illetve Jánoshalmán (13 km) léteznek

 
Hunvista

 webes keresés

 

WYW kereső
 
számláló

 

 

 

Free counter and web stats

 

Culture and Art Other

 

Cellphones
Free Phones

melykut.gportal.hu

 
AKTUÁLIS HÍREK

 Munkanélküliség

 

 

Mélykúton a munkaképes lakosságra vonatkoztatva 50-60 %-os a munkanélküliek aránya.

  

     

 
Hirdetés
 
Rádió+ TV magyarul

http://magyarportal.hu

Mulatós zene a következő helyeken :

Vasárnapi Vígadó Minden vasárnap este 7-től. Müsorvezetők:

Dukai István

Seffer Róbert

 

 Rádiólakodalom  Mindennap illetve élőben

minden szombaton

17 órától 20 óráig

Műsorvezető: Pálfi József

 Pacsirta Rádió Szaján

 

 

 
Mélykút a térképen
mijo's map homepage
 
Mélykút időjárása

 
Mélykútiak társalgója
Valamikor és jelenleg és Mélykúton élők társalgója nem Mélykútiaknak is.
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 
google
 
Linktar

Powered by RankDirectory.org

 
Időjárás
15 napos idojárásjelentés
 
Melykut (english)

          LEGEND OF MELYKUT

The village Legend  that some forests in this area were. The forest deer, deer lived. The hunters followed up when the deer came out of today's village in the middle, where a deep well, water well  found. From well named after this place.

The foundation said shows that the center of the village found a water source, which was built in a bath.

 
Impresszum

Szerkeszti:Mikó József

 

József Mikó

Névjegy létrehozása

 
KÉMIA

Kémia

Reklámozd a saját oldaladat is

 
Mélykút-helytörténet

Mélykút

Reklámozd a saját oldaladat is

 
Webkamerák
 
Önkormányzati Tájékoztató
Önkormányzati Tájékoztató : 2006 december

2006 december

  2006.12.11. 22:13


 

2.


 

Mélykút


 

2006. december


 

Tájékoztató a Képviselő-testület

október 24-i rendkívüli üléséről


 

Tájékoztató a Képviselő-testület november 28-i üléséről


 

A Képviselő-testület a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. tájékoztatóját jóváhagyólag tudomásul veszi. A Képvis­elő-testület egyben felkéri a Kft. ügyve­zetőjét, hogy a hátralékok kérdésében egyeztessen a Polgármesteri Hivatal adó­csoportjával.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2006. évi háromnegyed éves gazdálko­dásáról szóló tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi.

A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár 2005. II. félévi és 2006. I. félévi munkájáról szóló beszá­molóját jóváhagyólag tudomásul veszi az alábbi kiegészítésekkel:

- a 2007. évben a költségvetés adta lehe­tőséget figyelembevéveaKönyvtárbankerüljön sor egy részmunkaidős takarító­női álláshely betöltésére,

- a 2007. évben a költségvetés adta lehe­tőségek figyelembevételévelkerüljönsora kötelező olvasmányok hiánypótlására,

- a 2007. évben kerüljön sor a könyvállo­mány ellenőrzésére, az intézménnyel egy­eztetve, közcélú munkások bevonásával. 

 

A Képviselő-testület megvitatta a 2007. évi költségvetés koncepcióját és a terve­zési munka további menetére a követke­ző elveket határozza meg: 1. A 2007. évi költségvetés fő célkitűzése az intézmények működőképességének biztosítása, a költ­ségvetési egyensúly megteremtése a taka­rékos gazdálkodás szem előtt tartásával.

2. A tervezés során törekedni kell a hiány mértékének visszaszorítására, hogy az a későbbi évek során se veszélyeztesse az önkormányzat gazdasági stabilitását.

3. A forráslehetőségek függvényében kell meghatározni a dologi kiadás növelésére fordítható többletet.

4. A beruházásokat és felújításokat  a pá­lyázati lehetőségek kihasználásával kell megvalósítani.

5. Legalább 3.000 E Ft pályázati alapot kell képezni.

6. A korábbi években önként vállalt fel­adatok körét a pénzügyi lehetőségek kere­tén belül meg kell tartani.

7. A tanyagondnoki szolgálat kiadásainak fedezetét meg kell tervezni.

8. A takarékos energia-gazdálkodást elő­térbe kell helyezni önkormányzati szinten.

9. A közhasznú foglalkoztatásra és a köz­célú foglalkoztatásra biztosított forrás ma­ximális kihasználása elsődleges cél.

10. Az önkormányzati képviselők, a bi­zottságok elnökei, tagjai és a tanácsnok­ok tiszteletdíjáról szóló 25/2002. (XII.31.) rendelet felülvizsgálatát el kell végezni, melyet minden bizottság véleményezzen.

11. Az Önkormányzat a Mélykúti Cigány Önkormányzatot legfeljebb 500.000 Ft-tal támogatja.

 

MÉLYKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE rendelete a helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítá­sáról

1. § (1) A R. 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „Az adó mérté­ke az adóalap 2 %-a.”

(2) A R. 7. § (4) bekezdése helyébe a követ­kező rendelkezés lép: „A rendelet 13. § (2) bekezdés b.) és c.) pontja szerint minősülő ideiglenes jelleggel végzett iparűzési te­vékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5000 forint.”

2. § A R. 13.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az ön­kormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó a) piaci és vásározó kiskereske­delmet folytat, b) építőipari tevékenysé­get folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folya­matosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának időtartama a 180 napot meghaladja, ak­kor a tevékenység végzésének helye telep­helynek minősül, c) bármely - az a) és b) pontba nem sorolható - tevékenysége, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve ha egyetlen önkormány­zat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.”

3. § A rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba, a rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. 13. § (1) bekezdés b) pon­tjában „400.000 Ft-ot” szövegrész helyébe „600.000 Ft-ot” szövegrész lép.

 

MÉLYKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE rendelete az ön­kormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet módosításáról

A lakások bérleti díja az alábbiak szerint alakul: I. SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN BÉR­BE ADOTT LAKÁSOK

III. kategória: - komfortos lakás 150.- Ft/m2, - félkomfortos lakás 75.-Ft/m2, -      komfort nélküli lakás 60.-Ft/m2

II.KÖLTSÉGELVEN BÉRBEADOTT LAKÁSOK

I. kategória: - összkomfortos lakás: 330.-Ft/m2, - komfortos lakás: 225.-Ft/m2, - félkomfortos lakás: 113.-Ft/m2.

II. kategória: - összkomfortos lakás: 255.-Ft/m2, - komfortos lakás: 180.-Ft/m2, - félkomfortos lakás: 90.-Ft/m2.

III. SZOLGÁLATI JELLEGGEL BÉRBE ADOTT LAKÁSOK A szolgálati jelleggel bérbe adott lakások bérleti díja a költségelvűen bérbe adott lakások bérleti díjával egyezik meg.

 

MÉLYKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE rendelete a vásár­okról és a piacokról szóló rendelet  módo­sításáról

A helypénz mértéke (ÁFA-t is tartalmazza)

- Ló, szarvasmarha, öszvér, bivaly, ha 2 évesnél idősebb 120.-Ft/db

- Ló, szarvasmarha, öszvér, bivaly, ha 2 évesnél fiatalabb,valamintszamárkorratekintet 75.-Ft/db

- Szopós csikó és borjú, hízott sertés, anyakoca és 6 hónaposnál idősebb süldő                                                                                40.-Ft/db 

- 6 hónaposnál fiatalabbsertés,malac,juh,  kecske,  bárány, gida 30.-Ft/db

- járműről árusítás esetén 120.-Ft/db

- sátor, pad, állvány 350.-Ft/m2/hó

- sátor, pad, állvány 70.-Ft/m2/nap

- folyamatosan fennálló árusító bódé, pa­vilon, építmény 175.-Ft/hó/m2

 

MÉLYKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNY­ZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló rendelet mó­dosításáról KÖZTERÜLET - HASZNÁLATI DÍJ (a díjak ÁFÁ-t nem tartalmaznak)

a) Árusító és egyéb fülke, pavilon 100.-Ft/m2/hó

b) Teher és különleges gépjárművek, va­lamint ezek vontatmányainak elhelyezése – gépjárművenként, vontatmányonként 800.-Ft/gépjárművenként/hó

c) Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék: lakásépítésnél, épületjavításnál, egyéb építési munkánál 50.-Ft/m2/hó

d) Alkalmi és mozgóárusítás 700.-Ft/gé­pjárművenként /hó

e) Vendéglátóipari előkert 100.-Ft/m2/hó

f) Cirkuszi és mutatványos tevékenység 5000.-Ft/első nap, minden további nap 2000 Ft

g)  Egyéb 100.-Ft/m2/hó

 

MÉLYKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE rendelete a ké­ményseprőipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet  módosí­tásáról

Kéményseprési díjak: Gázkémény 750 Ft +  Áfa/db, Szilárd tüzelésű kémény 825 Ft + Áfa/db, Tartalék kémény 300 Ft + Áfa/db, Üzemi kémény 954 Ft + Áfa/fm, Gyüjtő­kémény 160 Ft + Áfa/szint, Új kémények vizsgálata 4000 Ft + Áfa/db

A Képviselő-testület a személyes gondos­kodást nyújtó ellátásokról, azok igény­bevételéről, valamint a fizetendőtérítésidíjakról szóló rendeletét a jogszabályok­nak megfelelően módosította.

A Képviselő-testület a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát, vala­mint Házirendjét a kibővült szolgáltatás­ok miatt a jogszabályoknak megfelelően módosította. A Képviselő-testület az ön­állóan gazdálkodó és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vezetői közötti együttműködési megállapodást az előterjesztéshez képest az alábbi módo­sításokkal hagyja jóvá: - a megállapodás 2007. 01.01. napjától lép hatályba,

- a megállapodás 3.1. 6. pontja az alábbiak szerint módosul:

a.) ugyanolyan tartalommal vezetik a köte­lezettségvállalás nyilvántartását a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a saját intézményeik vonatkozásában,

b.) a kötelezettségvállalások nyilvántar­tását az önállóan és részben önállóan gazdálkodók s tárgynegyedévet követő hó 10-ig egyeztetik.

 

A Képviselő-testület a 2007. évre vonat­kozó belső ellenőrzési tervet az előterjesz­téshez képest változatlan tartalommal jóváhagyja.

 

A Képviselő-testület köszönettel vette a BÁCS TV képviselő-testületi ülések élő köz­vetítésére vonatkozó ajánlatát. A Képvis­elő-testület úgy döntött, hogy az ajánlatot – az önkormányzat nehéz anyagi helyze­tére tekintettel – nem fogadja el.

 

A Képviselő-testület – tekintettel arra, hogy a 2007. évi költségvetési adatok még nem ismertek –  a Mélykúti Galamb-, Díszmadár-, Kisállattenyésztő és Termé­szetvédő Egyesület kérelmének tárgyában jelen ülésén döntést nem hoz, a kérelem megtárgyalására a 2007. évi költségvetés tárgyalásakor tér vissza.

 

A Képviselő-testület – tekintettel arra, hogy a 2007. évi költségvetési adatok még nem ismertek –  a  Mélykúti Egyházközsé­gekért Alapítvány kérelmének tárgyában jelen ülésén döntést nem hoz, a kérelem megtárgyalására a 2007. évi költségvetés tárgyalásakor tér vissza.

 

A Képviselő-testület felkéri az Alapítvány kuratóriumának elnökét, hogy a kérelmet pontosítsa a kért támogatásra vonatko­zóan. A Képviselő-testület 20 millió forint folyószámla-hitel felvételéről dönt. A hitel futamideje 12 hónap.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére,ajárulékokmeg­fizetéséreésahitelfutamidejealattikölt­ségvetésbe való betervezésére.

A Képviselő-testület a Nemzeti Fejlesztési Terv Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programjában (AVOP) meghirdetett LE­ADER+ 2.4.1 intézkedése keretében az Élhetőbb Bácska Helyi Vidékfejlesztési Terv megvalósítása céljából nyújt be pá­lyázatot. A pályázat „Mélykút, Szabadidő Központ tervezése” címen kerül beadásra. A tervezés saját forrását az önkormányzat a 2006. évi céltartaléka terhére az alábbiak szerint biztosítja, nyertes pályázat esetén a pályázott célt megvalósítja:

Saját erő (20%): 538.500,- Ft

Kért támogatás(80%): 2.154.000,- Ft       Összesen(100%): 2.692.500,- Ft

A Képviselő-testület elrendeli a Hámán Kató utca, a Mező Imre utca, a Sallai utca, a Zalka Máté utca, a Felszabadulás utca és a Szabadság tér vonatkozásában az utca elnevezésének megváltoztatását célzó el­őkészítő eljárás lefolytatását.

A Képviselő-testület előzetes javaslattal nem kíván élni az utcák elnevezésére vo­natkozóan.


 

A Képviselő-testület az Oktatási-, Kulturá­lis-, Sport és IfjúságiBizottságelnökénekNovák László képviselőt, tagjainak Marosi Mária és Mikó Lászlóné képviselőket, nem képviselő tagjainak Szöllősi Ferenc Mély­kút, Munkácsy u. 22. szám alatti és Odro­bina Sándor Mélykút, Eötvös u. 9/b. szám alatti lakosokat megválasztja.

A Képviselő-testület a Szociális Bizottság elnökének Rasztik Tibor képviselőt, tagja­inak Báics Ernő és Marosi Mária képvis­előket, nem képviselő tagjainak Burai Béla Mélykút, Jánoshalmi u. 31. szám alatti és Holka Istvánné Mélykút, Munkácsy u. 1. szám alatti lakosokat megválasztja.

A Képviselő-testület az Egészségügyi Bizottság elnökének dr. Márai László kép­viselőt, tagjainak Borszéki Zoltán és Mikó Lászlóné képviselőket, nem képviselő tagjainak Juhász Béláné Mélykút, Ady u. 2/a. szám alatti és Mikó Ferencné Mélykút, Eötvös u. 6. szám alatti lakosokat megvá­lasztja.

A Képviselő-testület a Településfejlesztési, Rendezési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének Borszéki Zoltán képviselőt, ta­gjainak Fuszkó Attila és dr. Márai László képviselőket, nem képviselő tagjainak Bozóki Gáborné Mélykút, Kossuth u. 14/a. szám alatti és Piegel Róbert Mélykút, Zöldfa u. 10. szám alatti lakosokat meg­választja.

A Képviselő-testület az Ipari, Mezőgazda­sági és Vállalkozási  Bizottság elnökének Földes István képviselőt, tagjainak Hurton Zoltán és dr. Sztantics Péter képviselőket, nem képviselő tagjainak Holka István Mélykút, Munkácsy u. 1. szám alatti és Papp Lajos Mélykút, Rigó u. 4/b. szám alatti lakosokat megválasztja.

A Képviselő-testület a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjának megválasztja Földes István, Hurton Zoltán, Dr. Sztantics Péter képviselőket. A tagok megválasztása a képviselő-testület megbízatásának idő­tartamára szól.

A Képviselő-testület az ÉPTESZ Kft. ré­szére a vízmű elkülönített alap terhére 1.340.037,- Ft összeget megtérít.

A Képviselő-testület a 110/2006.(VII.18.) Kt. számú határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„Mélykút Nagyközségi Önkormányzat Kép­viselő-testülete a 152/2002.(XII.23.)Kt. számú határozatában elfogadott Mélykút Nagyközség Hosszútávú Fejlesztési Kon­cepciójában az ipari, gazdasági és vállal­kozási övezet fejezetében jelzett bajai és bácsalmási átkötő út között kijelölt „Nagy­kertek” elnevezésű gazdasági terület to­vábbi bővítését határozza el, tekintettel arra, hogy a területen már több gazdasági üzem működik és továbbiak letelepedésé­re is igények jelentkeztek. Ezért az említett út menti terület  észak-keleti részét a va­sútvonalig, dél-nyugati teleksorának hát­só telekhatáráig terjedő részét gazdasági - ipari területnek kell nyilvánítani. Ebből adódóan a településrendezési terv szer­kezeti- és szabályozási tervét módosítani kell.” A Képviselő-testület pályázatot nyújt be a Gazdasági és Közlekedési Minisztéri­umhoz a kerékpárutak fejlesztésének tá­mogatására felhasználható kerete terhére. A pályázat Mélykút, Tóparton megépítésre kerülő kerékpárútra vonatkozik. Az önkor­mányzat a beruházás megvalósításához a szükséges forrásokat a 2007. évre az aláb­biak szerint biztosítja, nyertes pályázat esetén a pályázott célt megvalósítja.

Pályázat címe: Mélykút, Tóparton kerékpá­rút építés.

Kiviteli költség (100%):

11.084.614.-Ft

Saját forrás (30%):

3.325.384.-Ft

Kért támogatás (70%):

7.759.230.-Ft

A Képviselő-testület pályázatot nyújt be a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz a helyi önkormányzatok gyermek és ifjúságifeladatai ellátásának kiegészítő támoga­tás elnyerésére, „IfjúságiInformációsPontkialakítása Mélykúton” címmel.

Az önkormányzat a beruházás megvalósí­tásához a szükséges forrásokat az alábbiak szerint biztosítja, nyertes pályázat esetén a pályázott célt megvalósítja.

Pályázat címe: IfjúságiInformációsPontKialakítása Mélykúton        

Kiviteli költség: 4.666.666.-Ft

Saját forrás: 1.166.666.-Ft

Kért támogatás: 3.500.000.-Ft

 

A Képviselő-testület a lakások és hely­iségek bérletére, valamint az elidegeníté­sükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 36. § (2) bekez­dés alapján a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját az alábbiakban állapítja meg: Személygépkocsi-tároló: 200.-Ft/m2/hó, Egyéb helyiségek: 700.-Ft/m2/hó.

 

A Képviselő-testület felkéri az Ipari, Mező­gazdasági és Vállalkozási Bizottságot, hogy az önkormányzat tulajdonában álló lakás­ok és helyiségek bérletéről és elidegeníté­séről szóló 10/2006. (IV.26.) rendelet 21. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti, 2007. január 1. napjától érvényes díj mértékére tegyen javaslatot a testület felé.


 

Tájékoztató a Képviselő-testület november 7-i rendkívüli üléséről

 

A Képviselő-testület Mélykút Nagyközség Településrendezési Tervében az ún. Nagykerten ter­vezett gazdasági terület bővítésével a bemutatott tervek alapján egyetért, továbbá:

- javasolja a tervezőnek, hogy a 0153/43 hrsz-ú terület más övezeti besorolást kapjon,

- javasolja a tervezőnek és a jegyzőnek, hogy a nagyközség helyi építési szabályzatáról szóló 27/2003. (X.31.) rendelet akként kerüljön módosításra, hogy a gazdasági területen a beépítés mértéke a telekterület 50%-át ne  haladhassa meg.


 

FELHÍVÁS

 

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Mélykút Nagyközség Önkormány­zatának Képviselő-testülete 191/2006.(XI.28.)Kt. számú határozatában elrendelte a Hámán Kató utca,  Mező Imre utca,  Sallai Imre utca,  Zalka Máté utca,  Felszabadulás utca  és a Szabadság tér elnevezésének megváltoztatását célzó előkészítő eljárás lef­olytatását. Az utcák és a településrészek elnevezéséről, a házszámtáblák kihelyezésé­nek rendjéről szóló 2/1993. (II..15.) számú rendelet értelmében a képviselő-testület felhatalmazása alapján az Oktatási- Kulturális-, Sport és IfjúságiBizottságlegkésőbb2007. január 15-ig hirdetményt tesz közzé a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, mely hirdetmény tartalmazni fogja azt a felhívást, hogy az utca elnevezésére 10 napon belül javaslatot tehetnek a helyi választópolgárok, a települési képviselők, a pártok, érdekközösségek (egyesületek, civil szervezetek). Az érintett utcában lakók, vagy ott lakás-, illetve telektulajdonnal rendelkezők részére a hirdetmény 1-1 pél­dányát a Polgármesteri Hivatal megküldi. A fentiek alapján kérem a T. Lakosságot, hogy javaslataikkal támogassák a képviselő-testület munkáját!

Gelányi János sk.

 polgármester


 

 Gyógytorna a

Művelődési Házban

 

Kellő számú jelentkező esetén gyógytorna indul a Művelődési Házban.

..szakképzett….igény szerint, rá­szorultság esetén házhoz megy…

A részletekről a későbbiekben adunk tájékoztatást.

Jelentkezni lehet 2007. január 5-ig személyesen a Művelődési Házban személyesen, vagy az alábbi tele­fonszámokon: 77/460-006 Műv­elődési Ház vagy 06/70 379 3976

 Mikó Lászlóné

 igazgató


 

Tájékoztatjuk

 

a T. Lakosságot, hogy ismeretlen tettesek ellen feljelentést tett az önkormányzat a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény elkövetése illetve szándékos rongálás szabálysértés elkövetése miatt. A feljelentésekre azért került sor, mert ismeretlen tettesek megrongáltak utcajelző táblákat és közlekedési út jelző táblákat.

 A közlekedési út jelző táblák megrongálása esetén az elkövető közlekedés biztonsága elleni bűncselekményt követ el, amely há­rom évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Utcajelző táblák megrongálása esetén az elkövető szándékos rongálás szabálysértést követ el, amely százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Kérjük a T. Lakosságot, hogy amennyiben ilyen cselekményekről tudomása van, jelentse az önkormányzatnak vagy a rendőrség­nek.

Kovács Tamás alpolgármester


 

TÁJÉKOZTATÓ!

 

A téli szünet 2006. decem­ber 22-től 2007. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap január 3. (szerda).

 

Áldott ünnepeket és békés, boldog új esztendőt kívá­nunk!

 

Szvetnik Joachim Általános Iskola Igazgatósága


 

5


 

Mélykút


 

2006. december


 

KARÁCSONY - KUPA LABDARÚGÓTORNA!

 

2006. december 22-23.-án (péntek-szombat) labdarúgó kupára kerül sor a sport­csarnokban.

A mérkőzések kezdési időpontja pénteken délután16³°, szombat 9°° óra.

 
BlogPlusz
Friss bejegyzések
2010.05.10. 21:01
2010.04.11. 22:28
2010.04.05. 22:40
2010.04.05. 20:32
2010.04.05. 20:28
Friss hozzászólások
 
Pontos helyi idő
 
Látogatók
Indulás: 2004-04-28
 
Mélykút rövid története

 EREDETMONDA

A község eredetmondája szerint ezen a vidéken valamikor erdők voltak. Az erdőben szarvasok, őzek éltek. A vadászok amikor a szarvasok nyomát követték jutottak el a mai község közepére, ahol egy mély jó, vizű kútra bukkantak. Erről a kútról nevezték el ezt a helyet.

A mondának alapját igazolja, hogy a község központjában egy bővízű forrásra bukkantak, amelyre egy fürdőt építettek

 

 
Gazdarovat

TŐZSDEI HÍREK KLikk

AKG Pontozás

AKG Millárdok-

tól estek el a

xsaládi gazdaságok

 
Linkek

Mélykút információs és közösségi lapja

Mélykúti Gazdakör

Mélykút helyi rendeletek,civilszervezetek

Képeslap küldő

Mélykúti képeslapküldő

Önkormányzati tájékoztató-Mélykút

BÁCSKA- ma

 

 
Szótárak
Online Reference
Dictionary, Encyclopedia & more
Word:
Look in: Dictionary & thesaurus
Medical Dictionary
Legal Dictionary
Financial Dictionary
Acronyms
Idioms
Encyclopedia
Wikipedia
Periodicals
Literature
Other languages:
by:
 
Add a startlaphoz
Add a Startlaphoz
 
google amalytics
 
Értékelés
Lezárt szavazások
 
Elegendő információt talál ezen az oldalon?
Lezárt szavazások
 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Ann&#224;cska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj